Politika kakovosti

Politika kakovosti

Vsi delavci podjetja Sistemska tehnika Armas se zavezujemo k izpolnjevanju ciljev razvoja podjetja in kakovosti naših izdelkov in storitev v skladu s politiko kakovosti. Procese vodenja kakovosti izvajamo v sodelovanju z našimi odjemalci in dobavitelji.

Nenehno stremimo k vzpostavljanju korektnih odnosov z našimi odjemalci. Na ta način lažje razumemo njihove trenutne in bodoče potrebe, ki jih izpolnjujemo tako, da dosegamo oziroma presegamo njihova pričakovanja. To je mogoče le s spoštovanjem in izvajanjem vodenja kakovosti na vseh nivojih. S pomočjo procesno-sistemskega pristopa pri vodenju in izvajanju vseh aktivnosti nenehno izboljšujemo stanje na osnovi novih ugotovitev in dejstev.

Zavedamo se, da je zadovoljstvo zaposlenih ključnega pomena za uspešnost podjetja. Zagotavljamo potrebne vire za pridobivanje pomembnih znanj in veščin med zaposlenimi. Na ta način omogočamo njihovo rast in napredovanje. Aktivnosti v podjetju vodimo v smeri doseganja zadovoljstva in zaupanja naših odjemalcev. Poslovne in tehnološke procese ter z njimi povezane vire obvladujejo usposobljeni in inovativni sodelavci.

Sodelovanje s poslovnim in družbenim okoljem, upoštevanje zakonskih in drugih določil s področja poslovanja ter izvajanje primernega sistema ravnanja z okoljem upoštevamo pri vodenju in razvoju podjetja.

politika kakovosti

KJE NAS NAJDETE

REFERENCE

krogizvidniška različica vozila - VALUK 6X6 ARSV

krogvozilo za nadzor in izvidnico - VALUK 6X6 ASRV

krogRKB vozilo - VALUK 6X6 NBC

krogminometna različica vozila - VALUK 6X6 MC120

krogminometna različica vozila - KRPAN 8X8 MC120

krogtank M55S1

krogtank za usposabljanje M55USP

kljuc