Lastniška struktura

greengreyhousePoslovni deleži v družbi ARMAS d.o.o.:

DILON storitveno podjetje d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana:

Osnovni vložek: 124.363,07 EUR
Delež v odstotku: 100%

Kapital skupaj: 124.363,07 EUR